Regulamin

ZANIM SKORZYSTASZ Z WYPOCZYNKU – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

 

 1. Basen czynny jest w godzinach 10.00 – 19.00 .
 2. Przebywanie na basenie poza ww. godzinami jest zabronione.
 3. Do korzystania z basenu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych mają prawo wyłącznie osoby posiadające ważny bilet, tzn. opaskę zapiętą na ręku (w kolorze obowiązującym w danym dniu).
 4. Zabrania się odstępowania biletów osobom trzecim.
 5. Pracownicy basenu są uprawnieni w każdej chwili do kontroli posiadania zapiętej na ręku opaski jako dowodu zakupu biletu.
 6. Osoby nieposiadające zapiętej na ręku opaski (biletu) będą musiały opuścić teren basenu lub niezwłocznie dokonać zakupu biletu w kasie.
 7. Po zakupieniu biletu czas przebywania na basenie jest nielimitowany, lecz nie dłuższy niż czas otwarcia basenu.
 8. Po opuszczeniu terenu basenu niemożliwy jest powrót na jego teren w tym samym dniu, nawet z biletem zakupionym tego samego dnia.
 9. Dzieci do lat 10-ciu mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką orosłego opiekuna.
 10. Ratownik lub obsługa może zakazać korzystania z basenów (zbiorników wodnych) osobom z widocznymi chorobami skóry.
 11. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenów (zbiorników wodnych) odpowiedzialni są ratownicy, natomiast za spokój na terenie kąpieliska odpowiedzialna jest ochrona.
 12. W razie niebezpieczeństwa typu:
  • skażenie wody,
  • złe warunki atmosferyczne, tzn. burza i/lub opady deszczu,
  • zakłócanie porządku (wandalizm, awantury, itp.) ochrona, ratownik lub obsługa basenu może nakazać kąpiącym się opuszczenie basenu lub terenu kąpieliska w trybie natychmiastowym.
 13. W przypadku konieczności opuszczenia terenu basenu z przyczyn opisanych w powyższym punkcie, kasa nie dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
 14. W basenie obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy.
 15. Kierownictwo oraz obsługa basenu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kąpieliska.
 16. W szczególności zabrania się na terenie basenu:
  • przebywania w godzinach 19.00 – 10.00,
  • wprowadzania na teren basenu zwierząt,
  • utrudniania i zakłócania pływania innym użytkownikom,
  • wstępu i/lub przebywania osobom nietrzeźwym – pod rygorem opuszczenia basenu w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet,
  • wnoszenia i/lub spożywania alkoholu, narkotyków, itp. – pod rygorem opuszczenia basenu w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet,
  • wnoszenia opakowań szklanych,
  • biegania wokół basenu,
  • wnoszenia artykułów spożywczych powodujących zanieczyszczenie basenu (np. pestki słonecznika, dyni, itp.),
  • skakania do wody, 
  • używania słów wulgarnych, obraźliwych oraz rasistowskich, zakłócania spokoju (np. głośnego słuchania muzyki).
  • zamawiania jedzenia z dostawą na teren basenów,
  • opalania się topless,
 17. Zobowiązuje się użytkowników basenu do:
  • bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu pod rygorem opuszczenia basenu w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet,
  • zachowania czystości, porządku i dyscypliny na basenie,
  • natychmiastowego reagowania na polecenia i uwagi obsługi basenu, a w szczególności ratowników, pod rygorem opuszczenia basenu w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet.
  • chodzenia po terenie basenów w obuwiu plażowym np. klapki, buty do wody
 18. Zakupienie biletu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
Kierownik ośrodka