Regulamin

ZANIM SKORZYSTASZ Z WYPOCZYNKU – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

 

 1. Basen czynny jest każdego dnia w tygodniu w godzinach 10.00 – 18.30 .
 2. Przebywanie na basenie bez zgody kierownictwa basenu poza ww. godzinami jest zabronione.
 3. Do korzystania z basenu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych mają prawo wyłącznie osoby posiadające ważny bilet, tzn. opaskę zapiętą na ręku (w kolorze obowiązującym w danym dniu oraz paragon fiskalny).
 4. Zabrania się odstępowania biletów osobom trzecim.
 5. Pracownicy basenu są uprawnieni w każdej chwili do kontroli posiadania zapiętej na ręku opaski i posiadania paragonu fiskalnego jako dowodu zakupu biletu.
 6. Osoby nieposiadające zapiętej na ręku opaski (biletu) i paragonu fiskalnego będą musiały opuścić teren basenu lub niezwłocznie dokonać zakupu biletu w kasie.

     7. Obowiązują następujące rodzaje biletów jednorazowych:

 całodniowy

 • normalny – 30,00 zł (dla osób powyżej 18-go roku życia),
 • ulgowy – 18,00 zł (dla dzieci od lat 4, młodzieży szkolnej do lat 18-tu oraz studentów za okazaniem ważnej legitymacji oraz osób po 65. roku życia),
 • rodzinny – (1 osoba dorosła + 2 dzieci) – 50,00 zł
 • rodzinny – (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) – 60,00 zł
 • rodzinny – (1 osoba dorosła +3,4 dzieci) – 70,00 zł

po 16-tej

 • normalny 15,00 zł
 • ulgowy 10,00 zł

a) dzieci do lat 4 – wstęp wolny. 

b) kierownictwo basenów zastrzega sobie do wprowadzenia czasowych akcji promocyjnych lub dodatkowych pakietów biletów i usług. Informacje będą dostępne za pomocą mediów elektronicznych w tym strony www basenu oraz w kasie basenu.

8. Po zakupieniu biletu czas przebywania na basenie jest nielimitowany, lecz nie dłuższy niż czas otwarcia basenu.

9. Po opuszczeniu terenu basenu niemożliwy jest powrót na jego teren w tym samym dniu, nawet z biletem zakupionym tego samego dnia.

10. Dzieci do lat 10-ciu mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.

11. Ratownik lub obsługa może zakazać korzystania z basenów (zbiorników wodnych) osobom z widocznymi chorobami skóry, osobom będącym lub sprawiającym wrażenie przebywania pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, osobom których higiena osobista jest niewystarczająca, osobo, które noszą nieodpowiedni strój, który może zwiększyć ryzyko zanieczyszczenia wody, osobom których zachowanie jest potencjalnie niebezpieczne dla współkorzystających z basenów.

12. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenów (zbiorników wodnych) odpowiedzialni są ratownicy, natomiast za spokój na terenie kąpieliska odpowiedzialna jest ochrona.

13. W razie niebezpieczeństwa typu:

      a) skażenie wody,

     b) złe warunki atmosferyczne, tzn. burza i/lub opady deszczu,

     c) zakłócanie porządku (wandalizm, awantury, itp.) ochrona, ratownik lub obsługa basenu może nakazać kąpiącym się opuszczenie     basenu lub terenu kąpieliska w trybie natychmiastowym.

14. W przypadku konieczności opuszczenia terenu basenu z przyczyn opisanych w powyższym punkcie, kasa nie dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.

15. W basenie obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy.

16. Kierownictwo oraz obsługa basenu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione na terenie kąpieliska.

17. W szczególności zabrania się na terenie basenu:

      a) przebywania w godzinach 18.30 – 10.00,

      b) wprowadzania na teren basenu zwierząt,

      c) utrudniania i zakłócania pływania innym użytkownikom,

      d) wstępu i/lub przebywania osobom nietrzeźwym – pod rygorem opuszczenia basenu w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet,

      e) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu, narkotyków, itp. – pod rygorem opuszczenia basenu w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet,

     f) wnoszenia opakowań szklanych,

     g) biegania wokół basenu,

     h) wnoszenia artykułów spożywczych powodujących zanieczyszczenie basenu (np. pestki słonecznika, dyni, itp.),

     i) skakania do wody, poza wyznaczonymi miejscami (wyznaczonych na skakanie na nogi),

     j) używania słów wulgarnych, obraźliwych oraz rasistowskich, zakłócania spokoju (np. głośnego słuchania muzyki).

     k) zamawiania jedzenia z dostawą na teren basenów,

     l) opalania się topless,

   m) głośnego odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

18. Zobowiązuje się użytkowników basenu do:

    a) bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu pod rygorem opuszczenia basenu w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet,

    b) zachowania czystości, porządku i dyscypliny na basenie, 

    c) natychmiastowego reagowania na polecenia i uwagi obsługi basenu, a w szczególności ratowników, pod rygorem opuszczenia basenu w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet.

    d) chodzenia po terenie basenów w obuwiu plażowym np. klapki, buty do wody

   e) korzystanie z udostępnionego sprzętu basenowego oraz infrastruktury basenowej zgodnie z przeznaczeniem oraz dbałość o udostępniony sprzęt.

19. Informacje o nieczynnych basenach z przyczyn technicznych lub sanitarnych kierownictwo basenów będzie umieszczać na stronie internetowej basenów. Również na stronie internetowej basenów będzie umieszczona informacja o wydzieleniu jednego z basenów w danym dniu do korzystania przez uczestników „akcji lato w mieście”.

20. Zakupienie biletu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

                                                                       
                                                                                             KIEROWNIK OŚRODKA